TERAPIE w naszym centrum

Terapia Logopedyczna

 

Terapia logopedyczna bywa długa i trudna, jednak systematyczność przynosi niesamowite rezultaty. Logopeda na początku terapii logopedycznej wykonuje diagnozę, gdzie przeprowadzony jest szczegółowy wywiad z rodzicem. Sprawdzana jest praca aparatu artykulacyjnego oraz pozostałe czynniki, które mogą mieć wpływ na mowę np. napięcie mięśniowe.

Terapia integracji Bilateralnej

 

Jest to umiejętność koordynowania i kontrolowania ruchów różnych części ciała. Najprościej mówiąc jest to koordynacja ruchów: prawo-> lewo, góra-> dół, przód -> tył. Jeśli prawidłowo odczuwamy schemat naszego ciała, to takie czynności jak nauka, jazda na rowerze i prowadzenie samochodu, jazda na nartach itp. nie powinny sprawiać nam większego problemu. Czynnościami, które wymagają prawidłowej koordynacji obu półkul mózgowych to np. cięcie nożyczkami, łapanie piłki, szycie. Trudności w obustronnej koordynacji mogą wskazywać na problemy i trudności z przekraczaniem linii środka. 

Dla kogo kierowana jest Integracja Bilateralna?

 

Terapię Bilateralną polecamy dzieciom, młodzieży i osobom starszym:

  • z trudnościami w nauce, z dysleksją, dyspraksją,

  • z opóźnieniem rozwoju,

  • ze spektrum autyzmu oraz z zespołem Aspergera (ta grupa często reprezentuje niedojrzałość motoryczną)

  • z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej/ ADHD

  • z trudnościami emocjonalnymi, behawioralnymi

  • dzieciom, którym brak pewności siebie

  • dzieciom, które mimo dobrego poziomu poznawczego nie odnoszą sukcesów

  • ambitnym sportowcom

 

 

Terapia Integracji Sensorycznej

 

Integracja sensoryczna to zespół procesów właściwej rejestracji bodźców wszystkimi naszymi zmysłami równocześnie. Jest to pewna zdolność, sprawność naszgo systemu nerwowego, która jest nabywana przez lata rozwoju. Człowiek już w okresie prenatalnym uczy się odbierać docierające do niego informacje słuchem, wzrokiem, dotykiem, węchem, smakiem, a również specjalnym zmysłem, który rejestruje wrażenia z ruchu. Integracja Sensoryczna jest złożonym mechanizmem, którego nauka wymaga wielu doświadczeń, przez wiele lat.  

Terapia Pedagogiczna

 

Terapia pedagogiczna jest skierowana do dzieci o specjalnych potrzebach kształcenia.
Są to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Terapia pedagogiczna jest szczególnie ważna na początku kariery szkolnej dziecka.
Celem nadrzędnym jest stymulowanie rozwoju dzieci poprzez budowanie wiary we własne siły, eliminowanie i ograniczanie przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz wyrównywanie braków wiadomości i umiejętności.
Terapię pedagogiczną prowadzimy w formie indywidualnej.

Terapia Ręki

 

Terapia ręki  to terapia związana z nieprawidłowym rozwojem motorycznym, polega na usprawnianiu ruchów rąk, dłoni i palców. Celem jest rozwinięcie zdolności manualnych dziecka. Odbiorcami terapii są w szczególności dzieci z trudnościami takimi jak: wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików, stanie na jednej nodze, jazda na rowerze, układanie drobnych przedmiotów, pisanie.
Terapia ręki jest bardzo zindywidualizowana, każde dziecko potrzebuje innych ćwiczeń, zestawu ćwiczeń.

Fizjoterapia

 

Fizjoterapia to zabiegi mające na celu utrzymywanie, rozwijanie i przywracanie sprawności fizycznej człowieka.
Zajmujemy się likwidacją skutków lub łagodzeniem procesów chorobowych i ich następstw, zapobieganiem im oraz przywracaniem sprawności człowieka w ciągu całego jego życia.
Głównym celem jest utrzymanie, poprawa lub uzyskanie pełnej sprawności fizycznej, korygowanie wad postawy, pobudzenie oraz poprawa czynnościowa układu nerwowego, oddechowego i sercowo-naczyniowego, zapobieganie odleżynom oraz ich leczenie, a także przystosowanie osób trwale niepełnosprawnych do możliwie samodzielnego życia.

PRZEDSZKOLE.pl

logopeda, terapia, terapia logopeduczna, terapeuta, fizjo, fizjoterapeurta, integracja sensoryczna SI, terapia integracji sensorycznej SI, integracja bilateralna, Terapia integracji bilateralnej, terapia ręki, pedagog, terapia pedagogiczna, pedagog specjalny, nauka czytania, 
oława, w oławie, siechnice, w siechnicahc, radwanice, w radwanicach,  wrocław, we wrocławiu, brzeg, w brzegu, jecz laskowice, w jelczu laskowicach

logospectrum.pl

Treść i zdjęcia zastrzeżone.